Ik heb een klacht


Heb je een ontevredenheid of klacht?

 

Je kan je ontevredenheid melden aan een medewerker naar keuze. Hij/zij zal jouw ontevredenheid (anoniem) ter sprake brengen tijdens de vergadering en kan naar jou terugkoppelen welk gevolg aan jouw ontevredenheid werd gegeven.

 

Betreft het een formele klacht, dan kan je ook in dit geval contact opnemen met een medewerker naar keuze. Hij/zij geeft dan jouw klacht door aan de verantwoordelijke begeleidingen, die dit op haar beurt doorgeeft aan de directie. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met hen: verantwoordelijke begeleidingen: Ine Accou via thuisbegeleiding@sintlievenspoort.be; directeur Vincent Vandenbussche via v.vandenbussche@sintlievenspoort.be, per telefoon (09/268.26.82) of per post (Keizervest 18, 9000 Gent) of via dit elektronisch formulier. De directeur en verantwoordelijke bekijken samen welke medewerkers hier verder bij betrokken moeten worden. De directeur brengt je binnen de 30 dagen schriftelijk op de hoogte van welk gevolg aan jouw klacht gegeven wordt. Dit wordt ook gerapporteerd en toegelicht aan de het operationeel team, de adviescommissie en de raad van bestuur.

 

Biedt dit voor jou geen oplossing?

 

Dan kan je je richten tot de voorzitter van de interne klachtencommissie: Keizervest 18 9000 Gent. De interne klachtencommissie bestaat uit een lid van de adviescommissie en een vertegenwoordiger van de raad van bestuur. Daarnaast kiezen we er als dienst voor om ook steeds de onafhankelijke derde uit te nodigen. Deze klachtencommissie kan verder uitgebreid worden indien nodig.

 

De klachtencommissie hoort alle partijen en probeert hen te verzoenen. De beslissing van de klachtencommissie zal steeds schriftelijk worden meegedeeld aan jou en aan de dienst.

Indien je klacht een eenzijdige stopzetting betreft, zal de voorzitter van de interne klachtencommissie contact opnemen met de onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde wordt dan als adviserend lid van de commissie ingeroepen. Hij poogt in gesprek te gaan met de betrokken partijen en tot een overeenkomst te komen. Als dit nog geen oplossing biedt, kan je contact opnemen met de leidend ambtenaar van het VAPH. Dit kan op verschillende manieren: via het klachtenformulier op de website van het vaph (www.vaph.be), via mail (klachten@vaph.be), telefonisch op het nummer 02/249 35 00 of per brief ter attentie van de klachtendienst: Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel.

 
   

Vul hier jouw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

De sterretjes (*) zijn verplicht in te vullen gegevens.

 
     
Naam en voornaam: (*)  
Straat + nr: (*)  
Postcode: (*)  
Gemeente: (*)  
Telefoon/GSM: (*)  bijvoorbeeld: 09/226.26.25  
Fax:  
E-mailadres: (*)  
Mijn klacht:  
     
 
terug naar vorige pagina