Welkom op onze websiteDe dienst werd opgericht in 1988 en begeleidt zowel dove en slechthorende kinderen, jongeren als volwassenen uit de provincie Oost-Vlaanderen. Ook kinderen en jongeren met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis (SLI) of een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen bij ons terecht.

 

Verder op deze website vind je alle informatie. Heel wat informatie werd vertaald naar de Vlaamse Gebarentaal. Veel plezier bij het verkennen van onze website!