Werking - Samen op pad


Wanneer je je hebt aangemeld op onze dienst (ZIE STARTEN), zal de intaker een gesprek met jou (en je gezin) hebben om een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. Indien na dit eerste gesprek en na eventuele tijd op de wachtlijst, blijkt dat de begeleiding opgestart kan worden, zal binnen onze dienst bekeken worden welke thuisbegeleider de begeleiding op zich kan nemen. Je krijgt een vaste thuisbegeleider, die jou of je gezin ondersteuning zal bieden. Dit kan zowel thuis als elders (bijv. op school, op het werk, in de vereniging, enz.).
De frequentie en begeleidingstermijn zijn begrensd. Meer info kan je bij de intaker of begeleider verkrijgen. Een begeleiding duurt één uur, maar kan onder bepaalde omstandigheden ook langer duren. Per uur wordt één begeleiding aangerekend (met een maximum van 2 uur per dag). Per begeleiding van minstens één uur wordt een wettelijk vastgelegde bijdrage van 5€13 (anno 2017) gevraagd. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Bij persoonsvolgend budget is er een andere bijdrageregeling. Informeer bij je intaker.
Na een begeleiding van 1 jaar worden de doelstellingen uit het startplan en de begeleiding samen met jou geëvalueerd. Dit wordt de basis van een nieuw ondersteuningsplan. Dit plan wordt jaarlijks bijgestuurd om de begeleiding zo goed mogelijk op jouw vragen te blijven afstemmen.

terug naar vorige pagina