Werking - Starten


Hoe kan je van ons aanbod gebruik maken? Je kan zelf contact opnemen met onze dienst of iemand anders dit voor jou laten doen. Dit kan telefonisch, per e-mail of rechtstreeks. We noteren dan jouw persoonlijke gegevens en jouw vragen.

Dit geven we door aan onze ‘intaker’, die jou zal contacteren voor een eerste gesprek. Dit gesprek is nodig om een heel duidelijk beeld te krijgen van jouw vragen. De intaker gaat na of jouw vragen binnen de doelstellingen en het aanbod van onze dienst passen en of de begeleiding kan opgestart worden.

Indien de begeleiding NIET opgestart kan worden, zullen we jou hierover informeren en doen wij het nodige om jou naar de juiste hulpverlening door te verwijzen. In geval de begeleiding WEL opgestart kan worden, zal de intaker enkele administratieve punten in orde maken en een startplan opmaken. Mogelijks komt je vraag tot begeleiding nog even op de wachtlijst. Zodra het mogelijk is, worden je gegevens doorgegeven aan een thuisbegeleider, die contact zal opnemen met jou om een afspraak te maken zodat de begeleiding echt van start kan gaan.

Om administratief in orde te zijn, bezorg je ons een medisch of multidisciplinair verslag.

De intaker brengt jouw administratie in orde. Dit kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) of via persoonsvolgende financiering (PVF).


terug naar vorige pagina