Doelgroep


De doelgroep omvat:

  • Dove en slechthorende baby's, kinderen, jongeren en volwassenen. 65-plussers kunnen enkel begeleiding aanvragen indien ze een VAPH-nummer hebben
  • Kinderen en jongeren met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis (SLI) - (aanmelden tot 14 jaar)
  • Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) - (aanmelden tot 11 jaar)

terug naar vorige pagina