Doelgroep


De doelgroep omvat alle mensen met een auditieve handicap of een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem uit Oost-Vlaanderen:

  • Peuters, kinderen en jongeren met een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem (SLI).
  • Ouders met een dove of slechthorende baby of peuter, al dan niet met een bijkomende handicap.
  • Ouders met een doof of slechthorend kind dat naar de gewone school of naar het buitengewoon onderwijs gaat.
  • Ouders met een dove of slechthorende jongere in het gewoon of buitengewoon middelbaar onderwijs of hoger onderwijs
  • Dove en slechthorende ouders met horende kinderen.
  • Volwassenen die doof of slechthorend geboren zijn en zelfstandig (gaan) wonen.
  • Volwassenen die op latere leeftijd doof of slechthorend geworden zijn.

terug naar vorige pagina