Begeleiding in en van jouw omgeving – dove en slechthorende baby’s en jonge kinderen


Leen en Klaas werden een aantal maanden geleden trotse ouders van Simon. Bij de vroegtijdige gehoorscreening van Kind & Gezin bleek dat Simon verder onderzocht moest worden. Hij bleek doof te zijn. Leen en Klaas hebben geen ervaring met doofheid en stellen zich tal van vragen: wat nu? Hoe moeten we nu verder? Zal Simon ooit kunnen praten? Zijn er oplossingen? Heeft hij hoorapparaatjes nodig? Leen en Klaas vragen onze dienst om hen meer informatie te geven zodat ze antwoorden krijgen op hun vragen.


De ouders van Fatima (1 jaar) vragen zich af hoe ze de communicatie thuis met hun slechthorend dochtertje kunnen verbeteren. De thuisbegeleidster maakt korte filmopnames van Fatima met haar mama en/of papa. Daarna worden deze samen met de ouders bekeken en gaan we op zoek naar wat Fatima nodig heeft om tot een goede interactie te komen. Niels (5 jaar) heeft een zus Lies (3 jaar). Niels is horend, Lies is doof en heeft een cochleair implant. Lies gaat naar het buitengewoon onderwijs, waar ze naast de gesproken taal ook Vlaamse Gebarentaal aangeleerd krijgt. Thuis zien de ouders deze gebaren ook meer en meer opduiken. Ze stellen zich de vraag: is het belangrijk dat wij ook Vlaamse Gebarentaal leren? Kan Niels dit ook leren? Waar kunnen we hiervoor terecht? Ze vragen meer informatie omtrent communicatie in het algemeen en Vlaamse Gebarentaal in het bijzonder?


De ouders van Tom willen een cadeau kopen voor de vierde verjaardag van hun zoontje, die slechthorend is. Ze vragen aan hun thuisbegeleider welk speelgoed ze best kunnen kopen gezien zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau. De mama van Jens zit met de handen in het haar. 'Zolang Jens zijn zin krijgt, gaat alles goed. Maar van zodra ik hem iets verbied, gaat het mis. En mijn partner geeft steeds toe om de lieve vrede in huis te bewaren. Wat nu?' Zij vragen ondersteuning bij de opvoeding van hun kind.


Gerelateerde links: Dove en slechthorende baby's en jonge kinderen | Dove en slechthorende schoolgaande kinderen | Dove en slechthorende jongeren en volwassenen | Kinderen en jongeren met een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem (SLI) | Kinderen met ASS


terug naar vorige pagina