Ouders praten met ouders


We organiseren ouderavonden voor ouders van dove en slechthorende kinderen, en ouders van kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem (SLI). Deze groepsbijeenkomsten hebben als doel jou informatie te geven en je de kans te geven om ervaringen uit te wisselen.


De onderwerpen die besproken worden en de manier waarop deze bijeenkomst wordt ingevuld, kunnen variėren. Ook jij als ouder krijgt hierin inspraak.


We geven je een idee van de van onderwerpen die aan bod kunnen komen: vragen over de opvoeding, de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind, de communicatie van en met je kind, erfelijkheid en syndromen, schoolkeuze, integratie (vrije tijd en school, …).


Heb je individuele vragen rond de ontwikkeling en opvoeding bij je eigen kind, dan kan je op deze ontmoetingen hiermee zeker terecht.


Gerelateerde links: Grootouders | Kinderen | Volwassenen


terug naar vorige pagina