Outreach


Met outreach kunnen we vorming bieden op maat van uw hulpverlener, organisatie, school of bedrijf.


Onze dienst heeft in de loop der tijd uitgebreide expertise opgebouwd in het werken met dove en slechthorende personen en kinderen met een taal- en/of spraakontwikkelingsstoornis. Via outreach kunnen wij deze kennis en ervaring met u en uw medewerkers delen.


Via doelgerichte informatie krijgen uw medewerkers antwoorden op specifieke vragen.


Hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening in uw organisatie bevorderd en dit aan een lage kostprijs. Dit aanbod is gratis.


terug naar vorige pagina