Ons beleidsplan


In het beleidsplan (een overzicht van al datgene waaraan we in de loop van 2017 speciale aandacht willen geven) staan volgende projecten:

  1. We willen onze visie rond ondersteuning bij dove ouders met horende kinderen verder ontwikkelen. We willen ook een pakket met begeleidingsmateriaal ontwikkelen en bekijken of we een groepsaanbod kunnen organiseren.
  2. We willen het ondersteuningsplan (handelingsplan) opnieuw bekijken en verder afstemmen op de noden van de cliŽnt en de thuisbegeleider.
  3. We willen vanuit de doelgroep SLI een product ontwikkelen, specifiek gericht op deze doelgroep.
  4. We willen vanuit de doelgroep Kinderen gehoor werk maken van een duidelijke visietekst om ons aanbod bij de jongste kinderen goed te onderbouwen. Zo ook wensen we nieuw materiaal te ontwikkelen..
  5. We willen bekijken of we sponsoring kunnen zoeken voor onze dienst.

terug naar vorige pagina