Onze missieWe willen onze opgebouwde kennis over doof of slechthorend zijn, spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornissen en autismespectrumstoornis delen met andere diensten, groepen, organisaties.

De thuisbegeleidingsdienst verstrekt opvoedingsbijstand en opvoedingsondersteuning en psychosociale ondersteuning aan gezinnen met een doof of slechthorend gezinslid, of met een kind of jongere met een spraak- en/of taal(ontwikkelings)stoornis (SLI) of een kind met autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een bijkomende beperking.terug naar vorige pagina