Onze missieDe thuisbegeleidingsdienst verstrekt opvoedingsbijstand en opvoedingsondersteuning en psychosociale ondersteuning aan gezinnen met een doof of slechthorend gezinslid, of met een kind of jongere met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis (SLI), al dan niet met een bijkomende beperking.


terug naar vorige pagina