Onze visie en waarden


We zien jou en je omgeving als uniek. Je mening, jouw geslacht, leeftijd, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, cultuur en geloof zijn gelijkwaardig. We hebben hiervoor respect.

We werken vanuit jouw krachten en mogelijkheden. We willen jou alle informatie geven en je begeleiden zodat je zelf keuzes kan maken en beslissingen kan nemen.

We willen als dienst meewerken aan een samenleving waar jij een gelijkwaardige plaats kan krijgen.


We geloven dat jij veel zelf kan doen. We willen jou alle informatie geven zodat je keuzes kan maken en kan beslissen. Jij kiest en beslist zelf.


terug naar vorige pagina