Onze publicaties


CURSUSSEN


Gebaren voor heel jonge kinderen

In deze cursus leer je "de eerste gebaartjes". Deze zijn gebaseerd op een lijst van de eerste woorden die een kind zegt. Thema's die aan bod komen zijn onder meer: familie, eten en drinken, speelgoed, dieren, kledij en gevoelens.


VGT voor ouders en familie, basis

Deze cursus is bedoeld om gebaren aan te leren aan ouders, familie en vrienden van (jonge) dove en slechthorende kinderen. Thema's die aan bod komen zijn onder meer: het vingeralfabet, kinderboerderij, familie, Sinterklaas, Kerstmis, huis, tijd en de cijfers. Naast woordenschat komt ook meer algemene informatie aan bod: wat is gebarentaal?, wat is dovencultuur? Deze cursus bestaat uit een lessenpakket met een YouTube link.


VGT voor ouders en familie, gevorderden

Deze cursus is een vervolg op de cursus "VGT voor ouders en familie, basis". Thema's die aan bod komen zijn onder meer: jezelf voorstellen, het weer, stripverhalen en tekenfilm. Naast woordenschat wordt aandacht besteed aan de grammatica van de gebarentaal. Deze cursus bestaat uit een lessenpakket met een YouTube link..


Wens je meer informatie over onze publicaties? Contacteer onsBOEKEN


OORTJES GETEST... Wat doen we nu best?

Een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening - Klik hierSPELEN


KOM OP! Spel

Reeds jaren hebben thuisbegeleidingsdiensten contact met gezinnen waar iemand van het gezin doof of slechthorend is. Vanuit de ervaringen en getuigenissen van horende kinderen van dove ouders zijn deze diensten op het idee gekomen om een spel uit te werken om de thematiek van doof en slechthorend zijn te bevorderen.

Het KOM OP! Spel is mede gerealiseerd door de steun van diverse Rotary Clubs en NVSG vzw.LINKS


Ik heb niets met taal: linkterug naar vorige pagina